Het Feestcomité Meuzegem is opgericht bij het begin van de jaren 1990 en bestaat vandaag nog  altijd uit een groep vrijwilligers die destijds startte  met het organiseren van een jaarlijkse kermis met veel aandacht voor de kinderen.

 NOOIT ALLEEN!

Met bijna 100.000 vrouwen in 950 lokale groepen is Ferm de grootste vrouwenvereniging  van Vlaanderen.  Een sterk netwerk met een sterke traditie dat ook vandaag een meerwaarde betekent.  Samen maken we werk van een duurzame samenleving.

Voor iedere erkende parochie is er één kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad. Sinds 22 december 2022 maakt de parochie Meuzegem deel uit van de kerkfabriek van Wolvertem St Laurentius.
De kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken.

De parochieploeg heeft als taak om – in de geest van het Evangelie - de pastorale activiteiten in de parochie OLV Boodschap te coördineren. 

De gemeenschap van Meuzegem is bezorgd om het mogelijk sociaal isolement van langdurig zieken en van + 75ers te verhinderen en te helpen doorbreken. Een 3 tal vrijwilligers van Ziekenzorg Meuzegem zet zich daar permanent voor in (DE DONCER Wiske, DE DONCKER Huguette en MASSAER Josy). Jaarlijkse mijlpalen zijn er rond Pasen en Kerstmis wanneer Ziekenzorg een bezoekje brengt aan huis met een kleine feestattentie.