De parochieploeg heeft als taak om – in de geest van het Evangelie - de pastorale activiteiten in de parochie OLV Boodschap te coördineren. 

Dit houdt onder meer in: aandacht voor zieken en bejaarden, zorg voor de veertiendaagse liturgie in de kerk, begeleiden van ouders die het doopsel aanvragen voor hun kindje, verzorgen van de uitvaartliturgie voor overledenen, speciale aandacht voor de sterke tijden van het kerkelijk jaar zoals advent en Kerstmis, vasten en Pasen, Allerheiligen … en niet in het minst meewerken aan de uitbouw van een zorgende en samenhorige plaatselijke gemeenschap. 
Leden: Gerda Verstappen ( 02/ 269 95 30 ), Frans Michiels, Jan Lagae ( 02/ 269 10 82 ) , François De Schryver, Wim Cochez ( 02/ 269 99 58 )

Tot wie kan u zich wenden voor:

- ziekenzorg: Josy Massaer 02/ 270 02 78
- doopsel:  Ilse Baute 02/ 269 15 97
- huwelijk: Jan Lagae  02/ 269 10 82
- overlijden: Wim Cochez 02/ 269 99 58
- liturgie: Annelies Magnus 0474/ 685 782 en Wim Cochez
- feestcomité: Jan Meskens 02/ 269 28 52
- aanvraag misintenties en financiën: Gerda Verstappen 02/ 269 95 30