Voor  iedere erkende parochie, zoals de parochie O.L.V. Boodschap Meuzegem,  is er één Kerkfabriek die bestuurd wordt door een Kerkraad. De Kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken.

Deze opdracht omvat het onderhoud en de bewaring van de kerk en het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de Kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

De Kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. De Kerkfabriek is bouwheer/eigenaar van de zaal die tegen de pastorij werd aangebouwd. Pastorij en zaal vormen samen het ontmoetingscentrum van Meuzegem.

De Kerkraad van de parochie Meuzegem bestaat vandaag uit:

Wim Cochez Voorzitter
Lieve Vranckaert Secretaris
Paula Luypaert Penningmeester
Jean-Marc De Prins lid
Jos Olbrechts lid
Jan Lagae lid van rechtswege, door de Bisschop aangestelde verantwoordelijke